Recent Posts

تک نرخی شدن به سادگی قابل اجرا نیست

شبکه بانک

دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمد موضوع تک نرخی شدن ارز را در کشور مطرح کرد اما هر وقت که این مساله بصورت جدی از دولت سوال شد، موضوع به شش ماه آینده موکول شد . این موکول شدن به آینده به دلیل وجود مشکلاتی بود که تک نرخی …

ادامه نوشته »

ورود سرمایه گذار خارجی بدون ایجاد تغییر در فضای داخلی صنعت بیمه ممکن نخواهد بود

شبکه بانک

چندی پیش مجله اقتصادی بیزینس اینسایدر موضوعی در خصوص جذابیت بازار ایران مطرح کرد که جالب توجه بود. این مجله نوشت ایران بعد از شکسته شدن دیوار برلین دومین اقتصاد بزرگی است که بعد از دوره‌ای توقف و دوری به اقتصاد جهانی می‌پیوندد و این اتفاق می تواند جذب کننده …

ادامه نوشته »

معوقات بانکی ، بزرگترین مسائل اقتصادی کشور

شبکه بانک

معوقات بانکی چند سالی است که به یکی از بزرگترین مسائل اقتصادی کشور تبدیل شده است و به دلیل عدم تسویه بدهکاران قبلی و اضافه شدن بدهکاران جدید،و همچنین محاسبه سود دیرکرد آن، همه ساله بر این مبلغ افزوده می شود. اما مشکل اصلی آن است که بیشترین میزان معوقات …

ادامه نوشته »